10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Deneme Sınavı)

0

Her içerikten haberdar olmak için abone olun

2017-2018 öğretim yılının 2. dönemine yaklaşırken 1. dönemde 2. sınavlar dönemi de başlıyor. Bu yazımız da 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ‘nı vereceğiz. Bu test sınavını yaparak kendi bilginizi test edebilir, eksiklerinizi belirleyip bu eksiklikleri tamamlayabilirsiniz.

Yazı İçerikleri

1. Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından kurulmuştur?

2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadoluda aşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?

Advertisement

3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hanghisidir?

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?

5. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?

6. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?

9. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

10. İstanbul’un fethi sırasında İtalya’ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında yer almaz?

12. Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine halife tarafından “Sultanı iklimi Rum” unvanı verilmiştir?

13. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?

14. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranmıştır.Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

15. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?

16. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?

17. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?

18. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özellikleri arasında yer almaz?

21. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflere katılan denizcilerden biri değildir?

22. Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

23. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

24. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

25. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Gerçek sınavınız da başarılar dileriz, sonuçlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.