5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarım bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi vatanımızı sevmenin en güzel örneğidir?
A. Kültür
B. Okul
C. Bayrak
D. Eğitim

  • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi millet olmanın şartlarından biri değildir?
A. Tarih birliği B. Dil birliği C. Amaç birliği D. Öğrenim birliği

  • Cevap: D

3. Atatürk’ün barış anlayışının temelinde ne vardır?
A. İnsan sevgisi B. Asker sevgisi C. Barış sevgisi D. Tarih sevgisi

  • Cevap: A

4. Bir milletin üzerinde yaşadığı ve kültürünü oluşturduğu toprak parçasına ne ad verilir?
A. Millet B. Vatan C. Devlet D. Egemenlik

  • Cevap: B

5. Hangi ilimize TBMM tarafından gazi unvanı verilmiştir?
A. Urfa B. Antep C. Ankara D. Sivas

  • Cevap: A

B. Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.

  • Cevap:

(II) a. Şehit
(I) b. Bayrak
(IV) c. Askere gitmek
(III) ç. Mehmet Âkif Ersoy

I. Bağımsızlığımızın sembolü
II. Vatan için savaşırken ölen.
III. İstiklâl Marşı’nın şairi.
IV. Vatanımıza karşı görevimiz.
V. Millet olmanın özelliklerinden biri.

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın