5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarım bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocuklarından biri değildir?
A. Zeynep B. Kasım C. Hüseyin D. Fatıma

  • CevapC. Hz. Hüseyin

2. Hz. Muhammed (s.a.v.)in çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?
A. İbrahim B. Rukiye C. Zeynep D. Fatıma

  • CevapD. Fatıma

3. Gerekli ihtiyacın dışında yapılan yersiz harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cimrilik B. İsraf C. Alışveriş D. Yardımseverlik

  • CevapB. İsraf

B. Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.

  • Cevap: Cevap aşağıdadır.

Annesi olmayan çocuk. (öksüz)
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kızlarından biri. (Fatma)
Görüş alışverişinde bulunma, fikir sorma. (danışma)
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in halası.

C. Noktalı yerlere, aşağıdakilerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

israf, sevinçler, sıkıntılar, komşuluk

1. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ai I esinde……………….ve………………..paylaşılırdı.

  • Cevapsevinçler ve sıkıntılar

2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ailesinde ………………. ilişkilerine önem verilirdi.

  • Cevapkomşuluk

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

  • Cevap:

(D) 1. Hz. Hasan, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in torunlarından biridir.
(Y) 2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Zehra adlı bir kızı vardır.

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile bireylerine olan sevgisini bir örnekle açıklayınız.

  • Cevap:  Hz. Peygamber (s.a.v) torunları Hasan ile Hüseyin’i çok seviyordu. Onlarla şakalaşıyor ve oynuyordu. Bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpmüştü. Bir arkadaşı onun bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak, “Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” Dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle dinledikten sonra şöyle buyurdu: “Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.”

2. İsraf nedir? Peygamberimizin ailesinin bu konudaki tutumu nasıldı? Belirtiniz.

  • Cevap: İsraf: Sözlükte, gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlık ve tutumsuzluk anlamlarına gelen bir kelimedir. Hz. Peygamber, hayatında daima sadeliği tercih etmiştir. İsraftan hem kendisi hem de ailesi sürekli kaçınmıştır. Bulunduğu konuma rağmen gösterişli bir hayat yaşamayı tercih etmemiştir.

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın