5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin “İndeks” bölümünü inceleyiniz. Kur’ın-ı Kerim’in hangi konuları içerdiğini öğreniniz.

  • Cevap: İnanç, ibadet, ahlak, geçmiş toplumların yaşadığı olaylar ve peygamberlerin kıssaları

2. “Mesaj”, “vahiy” ve “ahlak” kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız.

  • Cevap:Vahiy: Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi.Ahlak: İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü.

    Mesaj: yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.

3. Kur’an-ı Kerim’in açıklamalı mealinden güzel davranışları öğütleyen üç ayet meali bularak defterinize yazınız.

  • Cevap:
  • Fussiler Suresi 30. ayet “Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!”
  • Hur Suresi 112. ayet “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”
  • İsra Suresi 23. ayet “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”

4. İslam dininin doğru anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in önemini araştırınız.

  • Cevap: İslam dininin doğru anlaşılmasında Kuran, çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Kuran, Allah’ın kelamıdır ve İslam’ın ana kaynağıdır. İslamda bir meseleye bakılacağı zaman öncelikle Kuran’a bakılır eğer Kuranda yoksa diğer kaynaklara bakılır.

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın