5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

3. Etkinlik

Okuyalım, Bulalım

HZ. LOKMÂN’IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Aşağıdaki ayetleri okuyunuz. Hz. Lokmân, oğluna bu ayetlerde hangi konularda öğüt vermektedir? Bu öğütleri ilkeleştirerek aşağıdaki kutucuklara yazınız.

“… Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür…
… Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bil – mektedir ve her şeyden haberdardır.
Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.
Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürü me. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt…” (Lokmân suresi, 13-19. ayetler.)

Cevap:

  1. Anne babamıza her zaman iyi ve saygılı davranmalıyız.
  2. Allah’ın verdiği emirleri yerine getirmeliyiz.
  3. Çevremizdeki insanları küçümsememeliyiz.
  4. İnsanlara gereğinden fazla yardımcı olmalıyız.

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın