5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını bulup işaretleyiniz.

1. İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kelam B. Kur’an-ı Kerim C. Hadis D. İslam tarihi

  • Cevap: B

2. Kur’an-ı Kerim’de evrenle ilgili ayetlerde verilmek istenen mesaj aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A. İnsana ibadet alışkanlığı kazandırmak
B. Kur’an’ın özelliklerini açıklamak
C. İnsanın evrenle ilişkisi konusunda yol göstermek
D. İnsana ahireti hatırlatmak

  • Cevap: C

3. “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.) ayeti aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A. İnsan-insan ilişkisi B. Allah-evren ilişkisi C. Allah-insan ilişkisi D. İnsan-evren ilişkisi

  • Cevap: A

4. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kur’an için söylenemez?
A. Sadece inanç esaslarından bahseder.
B. İnsanları iyiye ve doğruya yönlendirmeyi hedefleyen ahlaki öğütler içerir.
C. İbadetle ilgili bilgiler yer alır.
D. Geçmişte yaşamış bazı topluluklar ve bunlara gönderilen peygamberlerin hayat öykülerini içerir.

  • Cevap: A

5. “Muhakkak ki biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık…” (İsrâ suresi, 89. ayet) ayeti Kur’an’ın hangi özelliğini göstermektedir?
A. Öğüt verici
B. Yönlendirici
C. Hatırlatıcı
D. Açıklayıcı

  • Cevap: A

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın