5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

5. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

B. Noktalı bölümlere, aşağıdaki sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

dua inanç şükretmelidir bilim

  • Cevap:

1. Kur’an, İslam’ın inanç esasları konusunda bilgiler verir.
2. İnsan, verdiği nimetlere karşılık olarak Allah’a şükretmelidir.
3. Kur’an, insanın dua yoluyla Allah’la aracısız iletişim kurabileceğini bildirir.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

  • Cevap:

(D) 1. Allah’ın varlığı ve birliği Kur’an’ın konuları arasındadır.
(Y) 2. Kur’an insan-insan ilişkisinde yol gösterir.
(Y) 3. Allah evreni yaratmış ve kendi hâline bırakmıştır.

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici nitelikleri nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: İnsan- Allah ilişkisi, İnsan- insan ilişkisi, İnsan- evren ilişkisi, Allah- evren ilişkisi.

2. Kur’an’da insanı iyilik ve güzelliğe yönlendiren öğütler var mıdır? İki örnek veriniz.

  • Cevap: Vardır. İyilik ediniz, çünkü Allah iyilik ve ishanda bulunanları sever. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisindedir.

3. Kur’an’a göre insan-evren ilişkisinde insanın sorumlulukları nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: Allah’ın vermiş olduğu nimetleri değerlendirmek, savurgan olmamak ve evrendeki düzeni korumaktır.

4. Kur’an’a göre Allah-evren ilişkisi nasıldır? Örneklerle açıklayınız.

  • Cevap: Allah evrenin ve evrende bulunanların yaratıcısıdır. Onları belli bir süre sonra geliştirilir. Onları korur ve yönetir. Bütün varlıklar Allah’a muhtaçtır.

5. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın