5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları

5) Noktalı kâğıtta verilen k doğrusunun üzerindeki A noktası aşağıdaki noktalardan hangisiyle birleştirilirse k doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir?
A) T B) U C) V D) Y

  • CevapB

6) Yanda verilen noktaların hangi ikisi birleştirildiğinde oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur?
A) G ve H B) C ve G C) E ve C D) C ve D

  • CevapD

7) Şekildeki çokgenin herhangi bir köşegeninin çizilmesiyle aşağıdaki çokgenlerden hangisi elde edilemez?
A) Dörtgen B) Beşgen C) Altıgen D) Yedigen

  • CevapD

8) Şekle göre aşağıda verilen hangi üç noktanın birleştirilmesiyle bir dik üçgen oluşur?
A) A, B, F B) B, E, D C) F, C, A D) D, B, F

  • CevapB

5. Sınıf matematik ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın