5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 314 Cevapları

12) I) 6 yüzü vardır.
II) Tüm ayrıtları bir noktada kesişir.
III) Tabanları kare, yanal yüzleri dikdörtgendir.
IV) 12 ayrıtı vardır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri dikdörtgeler prizmasının özelliklerindendir?

A) Yalnız I B) II ve IV C) I, III, IV D) I ve IV

  • CevapA

13) Tabanının bir kenar uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 6 cm olan kare prizma şeklindeki kutunun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 30 B) 72 C) 120 D) 170

  • CevapA

14) Verilen prizmaların yüzey alanlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II < III < I B) I < III < II C) II < I < III D) I < II < III

  • CevapA

15) Ayrıtlarının uzunlukları 3 cm, 6 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasıyla aynı yüzey alanına sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

  • CevapA

5. Sınıf matematik ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın