5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Birey ve Toplum Sayfa 32, 33 Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

( D ) 1. Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
( D ) 2. Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
( D ) 3. Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
( Y ) 4. İstediğimiz mesleği seçmek sorumluluklarımızdan biridir.
( D ) 5. Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
( Y ) 6. Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
( D ) 7. Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
( D ) 8. Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

etkileri sorumluluk fikirlerimizi saygı ulusal beslenme

1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi …ulusal…….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar.

2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına ………saygı …… göstermeliyiz.

3. Bir olayın çok sayıda ……………etkileri….. olabilir.

4. …sorumluluk …………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektedir.

5. Her çocuğun yeterli ………beslenme……… hakkı vardır.

6. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………fikirlerimizi………………. söyleyebiliriz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. Aşağıdaki haklar ile ilgili sorumlulukları eşleştiriniz.

Okulda eğitim görmek  / Okula zamanında gitmek

Oyun oynamak / Oyuncakları zarar vermeden kullanmak

Evde kendime ait odamın olması  / Odamı temiz ve düzenli tutmak

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Geçmişte yaşananalar ile günümüz arasın da bağlar kurabilirim.
II. Haklarımı öğrenebilirim.
III. Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: A ŞIKKI

2. Mahallemize yeni bir çocuk parkı yapıldı. Çevresinde yürüyüş alanları da var. Ayrıca içinde bir basketbol sahası da yer alıyor. Küçük çocuklar parkta oynarken büyükler de spor yapma imkanı buluyorlar. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Parka sadece çocuklar gelmelidir.
B) Parkın yapılmasıyla insanlar spor yapma imkanı bulmuştur.
C) Park çok eskidir.
D) Parkın çevresinde spor alanları yoktur.

  • Cevap: B ŞIKKI

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?
A) Öğrenci olmak
B) Kısa saçlı olmak
C) Üye olmak
D) Torun olmak

  • Cevap: B ŞIKKI

4. Çevremizde katılabileceğimiz çok sayıda grup vardır.
I. Kulüp üyesi
II. Fabrika işçileri
III.Market müşterisi
Yukarıdaki gruplardan hangilerinde yer alabiliriz?
A) I B) I,II C) I, II ve III D) I, III

  • Cevap: C ŞIKKI

5. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?
A) İş bölümüne katılmak
B) İşte çalışmak
C) Camları silmek
D) Dersleri dikkatli dinlemek

  • Cevap: A ŞIKKI

6. Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?

A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B) Oyun oynama-yeterli beslenme
C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
D) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama

  • Cevap: A ŞIKKI

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını de defterinize yazınız.

1. Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veriniz.

  • Cevap: Vergi verme, askerlik yapma, vatanı koruma, çevreyi temiz tutma, saygılı olma

2. Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi haklarımızı kullanabiliriz?

  • Cevap: Başkan veya yönetici olabiliriz, başkan ve yöneticileri seçme hakkımızı kullanabiliriz.

3. Çocuklar hangi haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar? Örnekler veriniz.

  • Cevap: Sağlık, eğitim beslenme haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar. Çünkü bazen yoksul ülkelerde bu koşullar çocuklar için çok kötü olabilmektedir.

4. Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?

  • Cevap: Seçme ve seçilme hakkımızı kullanmış oluruz.

5. Sınıf sosyal bilgiler ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın