5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 62, 63 Kendimi Değerlendiriyorum Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

( Y ) 1. Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
( Y ) 2. Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
( Y ) 3. Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
( D ) 4. İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.
( D ) 5. Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.
( D ) 6. El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.
( D) 7. Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.
(Y ) 8. Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
(Y ) 9. Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

İyonlar bayram çay Lidyalılar geleneksel tarihî eserler doğal varlıklar

1. Ticaretin artmasıyla …Lidyalılar………. parayı kullanmatarihî eserlerya başladılar.
2.Düşünce özgürlüğüne önem veren ……İyonlar……. döneminde önemli düşünürler yetişir.
3. Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait …tarihî eserler……. bulunmaktadır.
4. Ülkemizde bulunan …tarihî eserler…………. arasında milli parklar da yer alır.
5. Halk oyunlarında oyuncular ……geleneksel…… giysiler giyerler.
6. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ……bayram….. günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.
7. Kahve ile birlikte en çok içtiğimiz içecek olan …Çay…… günün her saatte tüketilir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

C. Aşağıdaki tabloda numaralanmış tarihî eser, mekân ve nesneler ile doğal varlıkların numarasını ilgili oldukları yerin başındaki parantezin içine yazınız.

(3,4,6 ) tarihî eser, mekân ve nesneler ( 1,2,5) doğal varlıklar

D. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir eser görmüş olamaz?
A) Hititler B) Sümerler C) Frigler D) Urartular

 • Cevap: B

2. Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır. Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Bilimsel çalışmalar yapmışlardır.
C) Mimari eserler inşa etmişlerdir.
D) Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır.

 • Cevap: D

3. I. Sultan Ahmet Çeşmesi
II. İznik çinisi
III. Kayseri mantısı
Yukarıdaki kültürel ögeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir?
A) I El sanatı , II Giyim, III Festival, şenlik
B) I Mimari, II El sanatı, III Yemek
C) I Mimari, II Türkü, III Halk oyunu
D) I Halk oyunu II El sanatı, III Yemek

 • Cevap: B

4. Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir?
A) Tortum şelalesi
B) Kaz dağları
C) Van Gölü
D) Çorum saat kulesi

 • Cevap: D

5. I. El sanatlarımız
II. Tarihî evlerimiz
III. Yönetim şeklimiz
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün ögelerinden değildir?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III

 • Cevap: C

6. – Dilden dile nesilden nesile aktarılır.
– Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türküler
B) Orta oyunu
C) El sanatları
D) Bayramlar

 • Cevap: A

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnekler veriniz.

 • Cevap: Yazıyı, parayı, fibula çengelli iğnesini bulmuşlardır.

2. Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler veriniz.

 • Cevap: Doğal Varlık: Istranca Dağları, Tarihi eser: Tarihi Merkez Cami,

3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevrenizin kültürel özellikleri arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır?

 • Cevap: Benzerlikler: Hepsi de yüksek medeniyet ürünüdür. Hepsini de değerli ustalar yapmıştır. Hepsi hala br çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
 • Farklılıklar: Bazıları daha çok yıpranmıştır, Yapım yılları farklıdır.

4. Bizi bir araya getiren kültürel ögelere örnekler veriniz.

 • Cevap: Dil, Din, Bayrak, Marş, Yeme-içme kültürümüz, bayramlarımız, törenlerimiz

5. Kültürel unsurlardan  bazıları zaman içinde neden değişim gösterir?

 • Cevap: Çünkü zaman her zaman ileriye doğru akar. Bilgi ve birikim medeniyet ilerledikçe her şey de değişir. Bu değişim örneğin dil gibi canlı kültürel varlıklarımızda daha iyi gözlemlenebilir.

5. Sınıf sosyal bilgiler ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın