5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sayfa 144, 145 Kendimi Değerlendiriyorum Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

(Y ) 1. Dağlık bölgeler için en uygun ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
(Y ) 2. Bir ürünün tüketicilere ulaştırılmasının sağlandığı aşama üretimdir.
(D) 3. Bir ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olduğunda, hangi fiyat düşükse kasada o ödenir.
(D) 4. Herhangi bir yerde yeni bir fabrikanın açılması o yerdeki ekonomik faaliyetleri ve sosyal yaşamı değiştirir.
(D) 5. Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim adı verilir.
(D) 6. Turizm bir hizmet sektörüdür.
(Y) 7. Tüketici haklarından faydalanabilmek için satış fişi veya faturamızı saklamaya gerek yoktur.
(D) 8. Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi ve teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

tarım ormancılık madencilik sanayi hayvancılık turizm ulaşım

1. Toprağı işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere ………tarım.…denir.
2. Orman ve orman ürünlerinin kullanım faaliyetlerine ………ormancılık.……… denir.
3. Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne …………madencilik……… denir.
4. Tarım için elverişli olmayan gür otlakların bulunduğu yüksek düzlüklerde………hayvancılık………….yapılır.
5…………sanayi…………..faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde pek çok insan fabrikalarda çalışır.
6. Yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçtiği Akdeniz kıyılarında………turizm……………faaliyetleri gelişmiştir.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) “Bütün gün yer altında kazı çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu çabalar kömür çıkarmak için. Çıkarılan kömür başka illere satılıyor. Babam da
bu ekonomik faaliyet alanında işçi olarak çalışıyor. Kömür işletmesine yakın bir yerde de tarihi eserler bulunuyor. Ablam da tur rehberi olarak
çalışıyor.” Paragrata söz edilen mesleklere ait ekonomik faaliyetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Sanayi, tarım, ticaret
B) Tarım, madencilik, turizm
C) Madencilik, ticaret, turizm
D) Turizm, tarım, sanayi

  • Cevap: C

2) Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A. Bölgenin nüfusu
B. Bölgede yapılan ekonomik faaliyetler
C. Bölgenin coğrafi özellikleri
D. Bölgede görülen iklim tipi

  • Cevap: B

3) Tüketici Hakları Kanunu’na göre satan aldığım ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak yapmam doğru olmaz?
A. Ücretsiz olarak tamir edilmesini isterim
B. Ödediğim ücretin iadesini isterim
C. Yenisiyle değiştirilmesini isterim
D. Yenisini satın alırım

  • Cevap: D

4) Bir pantolon satın aldığımızda aşağıdakilerden hangisi bu pantolonun üretim aşamasında yer almaz?
A. Eren: ‘’Kumaşın hammaddesini üretim.’’
B. Nilgün: ‘’Kumaş Fabrikasında çalışıyorum.’’
C. Berna: ‘’Dikim atölyesinde çalışıyorum.’’
D. Pelin: ‘’Satış mağazasında çalışıyorum.’’

  • Cevap: D

5) Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Domates-salça B. Şeker pancarı-şeker C. Ayçiçeği-tereyağı D. Un-ekmek

  • Cevap: C

6) İş adamı Yasin Demirci 27335 nüfusu olan Denizli’nin Buldan ilçesine büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?
A) İlçede konut sayısı artar
B) Halkın gelir seviyesi artar
C) İşsizlik artar
D) İlçeye göçler olur

  • Cevap: C

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Toplumun ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak bu konuda bir şeyler yapmak neden önemlidir? Örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Toplumun daha iyi ve refah içinde yaşaması için istek ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi gerekir.  Bu ihtiyaçlar karşılanmazsa toplumun yaşamı olumsuz anlamda etkilenir. Ayrıca toplumun sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak devletlerin görevidir.

2. Tüketici hakları ile ilgili sorun yaşadığımızda hangi kurumlara başvurabiliriz?

  • Cevap: Tüketiciyi Koruma Dernekleri, Mahkemeler, Esnaf Odaları vs.

5. Sınıf sosyal bilgiler ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın