5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 148, 149, 150, 151 Halka Hizmet Edenler Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Çevrenizde yaşayan insanların ne tür ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: Barınma, eğitim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Sizin çevrenizde bu ihtiyaçlara yönelik hangi kurumlar neler yapmaktadır?

Belediye, muhtarlıklar, emniyet amirlikleri, ordu, devlet kurumları.

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardan birini belirleyerek yazınız. İhtiyaçlara hizmet eden bakanlığın adını yazarak hizmetlerini tanıtınız.

Toplumsal İhtiyaç: Sağlık

Bakanlığın adı: Sağlık Bakanlığı

Hizmetleri: Hastanelerden ilaç denetimine ve teminine kadar sağlık ile ilgili her alanı denetlemek.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Siz yukarıdaki şemaya toplumsal bir ihtiyaç yazacak olsanız ne yazardınız?

  • Cevap: Çocuk haklarının korunması

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Çevrenizde gördüğünüz toplumsal bir ihtiyaç belirleyiniz. Bu ihtiyacı karşılayacak bir sivil toplum kuruluşu kuracağınızı düşününüz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sivil toplum kuruluşunuz hangi toplumsal ihtiyaca yönelik olacaktır?

  • Cevap: Çocuk haklarını korumaya yarayacaktır.

2. Sivil toplum kuruluşunuzun adı ne olacaktır?

  • Cevap: Bırakın Çocuk Kalsınlar

3. Sivil toplum kuruluşunuz insanlara nasıl yardım edecektir?

  • Cevap: Çalışan çocuklar varsa onları çalıştıranlar uyarılacak, devletin çalışan çocukların eğitim alıp almadıklarını denetlemesi sağlanacaktır.

4. Sivil toplum kuruluşunuza destek sağlamak için neler yapacaksınız?

  • Cevap: Gönüllü çalışanlar bulacağım. Zengin ve duyarlı kişilerden burslar ve bağışlar bulacağız.

5. Sivil toplum kuruluşunuzun çalışmalarını halka nasıl duyuracaksınız?

  • Cevap: Broşürler , el ilanları ve afişler tasarlayacağız. Bunun yanında kısa bir reklam filimi de çekeceğiz.

EĞİTİM

Resmi Kurumlar Adları: Meb’e bağlı okullar, Üniversiteler

Resmi Kurumlar Faaliyetleri: Eğitim öğretimin devamının ve iyileştirilmesinin sağlanması

Sivil Toplum Kuruluşları Adları: ÇYDD, TED, EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri: Eğitim sorunları ile ilgilenme ve eğitimin iyileştirilmesi için çalışmalar yapma.

ÇEVRE

Resmi Kurumlar Adları: Çevre Bakanlığı

Resmi Kurumlar Faaliyetleri: Çevrenin temiz tutulmasını sağlama, çevreye zarar verenlerin engellenmesi.

Sivil Toplum Kuruluşları Adları: TEMA, GREENPEACE

Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri: DOĞANIN DENGESİNİN KORUNMASI

SAĞLIK

Resmi Kurumlar Adları: Sağlık Bakanlığı

Resmi Kurumlar Faaliyetleri: Sağlıkla ilgili tüm işlere bakmak.

Sivil Toplum Kuruluşları Adları: Özel Hastaneler

Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri: Ücret karşılığında sağlık hizmeti sunma

YARDIM

Resmi Kurumlar Adları: KIZILAY, AFAD

Resmi Kurumlar Faaliyetleri: Doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda halka yardım etmek.

Sivil Toplum Kuruluşları Adları:

Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri:

5. Sınıf sosyal bilgiler ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın