5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 76, 77, 78, 79, 80 Nerede Yaşanır Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Ülkemizde bazı yerlerde çok sayıda insan yaşarken bazı yerlerde daha az insan yaşamaktadır. Bunun nedeni ne olabilir? Fotoğraflardaki yerleşim yerlerini inceleyerek bu soruya cevap bulmaya çalışınız.

 • Cevap: Bölgelere göre değişen koşullar insanların bazı yerlerde daha fazla bazı yerlerde daha az yerleşim göstermelerine neden olur. Bu koşulları şöyle sıralayabiliriz:
 • İklim özellikleri
 • Geçim koşulları
 • Sanayileşme
 • Yükseklik farklılıkları
 • Doğa koşulları
 • Yer altı zenginlikleri
 • Eğitim olanakları ve kentleşme oranları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Ben Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşıyorum. Bölgemiz geniş, verimli ova ve platolarıyla yerleşmeye elverişlidir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Aşağıda verilen şemadaki boşlukları yukarıdaki bilgilere uygun olarak doldurunuz.

NÜFUSUN DAĞILIŞINI BELİRLEYEN ETKENLER

DOĞAL ETKENLER

 • Cevap: İklimsel özellikler, Doğa koşulları, Yeryüzü Şekilleri, Yeraltı zenginlikleri

BEŞERİ ETKENLER

 • Cevap: Sanayileşme, Kentleşme, Alt yapı Hizmetleri, Sağlık ve Eğitim Koşullarının Farklılığı

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa  79 Cevabı

Aşağıdaki Türkiye Nüfus haritasında yaşadığınız ilin nüfus miktarını bularak nüfusun dağılışında etkili olan doğal ve beşeri özellikleri yazınız.

Yaşadığınız yer

 • Cevap: İstanbul

Nüfus Miktarı

 • Cevap: 20 milyon

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal etkenler

 • Cevap: İklimsel özellikler, Doğa koşulları, Yeryüzü Şekilleri, Yeraltı zenginlikleri

Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenler

 • Cevap: Sanayileşme, Kentleşme, Alt yapı Hizmetleri, Sağlık ve Eğitim Koşullarının Farklılığı

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa  80 Cevabı

İnsan doğayı şekillendirebilir mi? Tartışınız.

 • Cevap: Evet şekillendirirler. İnsanlar kendilerine fayda sağlamak amacı ile doğayı şekillendirebilirler.

Aşağıda insanların doğayı şekillendirerek yaptığı değişikliklerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Bunların isimlerini metin içerisinde yer alan boşluklara yazınız.

İnsanlar yaşadıkları doğal çevreyi değiştirerek ondan faydalanırlar. Yol yaparken önlerine çıkan engelleri aşmak için ..tüneller…….. açarlar, bir vadinin üzerinden geçmek istediklerinde ise …..köprü….. yaparlar. Su ve enerji ihtiyaçlarını gidermek için akarsuların önüne …..barajlar….. yaparlar. Akarsuların üzerinden geçebilmek için ise yaparlar. Toprağı işleyerek ….tarımsal.….. ürün yetiştirirler. …...Madenleri.… çıkarıp işleyerek yeni ürünler yaparlar.

5. Sınıf sosyal bilgiler ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın