5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 130, 131 Tema Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Paragrafın konusu nedir?

  • Cevap: Teknolojiyi nasıl kullanacağımız.

2. Paragrafın ana fikri nedir?

  • Cevap: Teknolojiyi doğru kullanma.

3. Paragrafa göre teknoloji bağımlısı bir kişide aşağıdaki sorunlardan hangilerini görmek mümkündür? İşaretleyiniz.

(X) Sağlık sorunları yaşar.
(X) İnsan ilişkilerinde sıkıntılar yaşar.
(X) Maddi sorunlar yaşar.
(X) Zamanının çoğunu teknoloji ile geçirir.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Çok çalıştığından yorulmuştu.
B) Dün akşam bilgisayarı bozulmuştu.
C) Kendine güzel bir saat satın almıştı.
D) Bu mahalleyi çok sevmişti.

  • Cevap: A

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Metne, konusuna uygun bir başlık yazınız.

  • Cevap: HAYALLERİN PEŞİNDE

2. Numaralanmış cümlelerden hangisiyle birlikte düşüncenin yönü değişmektedir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  • Cevap: A

3. Numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  • Cevap: C

4. Erkek çocuklarına Doğan ( ) Tuğrul ( ) kız çocuklarına İnci ve Çiçek adlarını koymuş ( ) Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen kısımlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (;) (.)
B) (;) (,) (.)
C) (,) (,) (!)
D) (;) (,) (!)

  • Cevap: A

5. Hezarfen Ahmet Çelebi yapay kanatlar kullanarak uçmayı başaran ilk insandır. Buna göre
aşağıdaki görsellerden hangisi Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilişkilendirilebilir?

  • Cevap: 1,2,3

5. Sınıf türkçe ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın