5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Doğa ve Evren Sayfa 248, 249 Tema Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

(1, 2, 3 ve 4. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Metnin konusu nedir?

  • Cevap:

2. Metnin ana fikri nedir?

  • Cevap:

3. Küresel ısınmanın sebebi nedir?

  • Cevap:

4. Küresel ısınma aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?
A) Canlı türlerinin yok olmasına
B) Tarım faaliyetlerinin son bulmasına
C) Suya erişimin azalmasına
D) Teknolojinin azalmasına

  • Cevap:

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Metne, konusuna uygun bir başlık yazınız.

  • Cevap: Küresel ısınma

2. Metnin ana fikri nedir?

  • Cevap: Küresel ısınmanın zararları

3. Atıklarla baş etmek için neler yapabiliriz? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

  • Cevap: Atıkları geri dönüşüme sokmalıyız. Doğayı korumalı çevreyi temiz tutmalıyız.

4. “Kapı açık kaldığı için içeri rüzgâr doluyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bugünlerde havalar güzel gidiyordu.
B) Her gün biraz daha fazla çalışıyordu.
C) Sobanın kapalı kapağına bakıyordu.
D) Kır gezilerini sevdiğini söylüyordu.

  • Cevap: C

5. Sınıf türkçe ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın