5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 134, 135, 136, 137 Anadolu Sevgisi Metni Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerin tarihî ve doğal güzellikleri nelerdir?

 • Cevap: Yaşadığım yerde deniz kıyısı çok güzeldir. Milli orman ve parklar vardır. Yine ken içinde de tarihi konaklar, camiler ve binalar bulunmaktadır.

2. Ülkemizde en çok gezip görmek istediğiniz yerler nerelerdir? Neden?

 • Cevap: İstanbul ve Ankara. Birisi eski diğeri de en son başkentimiz olduğu için. İkisi de geçmişten bugüne önemli yerler tarihi mekanlara ev sahipliği yaptığı için.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Boz 

TAHMİNİM 

 • Cevap: Siyah

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap: açık toprakrengi

*************

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Kağnı

TAHMİNİM

 • Cevap: Kağan.

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

*************

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME

Kerpiç

TAHMİNİM

 • Cevap: Tuğla. Ev yapmaya yarayan eşya.

SÖZLÜK ANLAMI

 • Cevap:saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğla

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime sesleniyor olabilir?

 • Cevap: Sevgiliye ya da bu şiiri yazdığı kişiye.

2. Şiire göre Anadolu dağlarının özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Boz dumanlı ama eğer dumanlar kaybolursa o zaman manzaralarının çok güzel olduğu yerlerdir.

3. Şiirin ikinci dörtlüğünde Anadolu’nun hangi yönleri vurgulanmaktadır?

 • Cevap: Ovaların genişliği. Ovalardaki güzelliklerin yerine zor zamanlardaki kağnıların yollardaki halleri anlatılmaktadır.

4. Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

 • Cevap: Yani yeter ki güzellikleri görmenin önündeki engellerin kaldırılması ve bu sayede güzelliklerin görülmesi anlatılmaktadır.

5. Şair siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

 • Cevap: BENİM GÜZELLİĞİM

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz.

 • Cevap:

dağlar
denizci
sevgi
kirli
kağnısız
evin

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

b) Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

 • Cevap:

c) Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Bazılarının değişmiştir. Bunlara örnek olarak şunları gösterebiliriz:
 • kardeş-kardeşlik
 • bir-birlik

4. ETKİNLİK

a) Şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları dairelerin içine yazınız.

 • Cevap:

Anadolu Sevgisi Duygular: Sevgi, doğa sevgisi, İnsan sevgisi

Anadolu Sevgisi Kavramlar: ova, dağ, sevgi, kardeşlik

Anadolu Sevgisi şiirinin ana duygusunu yazınız: Yaşanılan doğanın sevgisi

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

5. ETKİNLİK

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve grup içinde bir sözcü belirleyiniz. “Ülkemizin tarihî ve doğal güzelliklerinin korunması için neler yapılmalıdır?” sorusundan hareketle grup olarak hazırlıklı bir konuşma planlayınız. Öğretmeninizin belirleyeceği süre bitiminde grup sözcüleri konuşmalarını sırayla sunacaktır.

6. ETKİNLİK

“Anadolu, sevgi, dağlar, yayla, ova, deniz, köy ve halk” kelimelerinden en az üçünü kullanarak bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Cevap:

Anadolu bir cennettir  bize

Sevgiler ile ev olur bize

Onsuz bir hayatımız olmazdı

Halkımız vatansız kalırdı

 

Yayları ovaları çok güzeldir

Köyümüz çok mu çok şirindir

Yayların suyu buz gibidir

Anadolumuz cennet gibidir

7. ETKİNLİK

a) Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili videoyu izleyiniz. Kendinizi, Türkiye’yi yurt dışında tanıtan biri olarak hayal ediniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili neler hazırlarsınız?

 • Cevap: Tarihi ve doğal güzelliklerini, insanlarının misafirperverliğini, yeme-içme kültürümüzü

2. Türkiye’nin en çok hangi özelliğinin yabancılar tarafından bilinmesini isterdiniz? Niçin?

 • Cevap: Misafirperverliğinin

3. Yabancıları Türkiye’ye davet etmek için bir slogan üretiniz.

 • Cevap: Gelin bize cenneti verelim size

b) Türkiye’nin tanıtımında görevli biri olarak ülkemizin bu yılki tanıtım afişini düzenliyorsunuz. İzlediklerinizden ve hayal gücünüzden hareketle defterinize ülkemizin tanıtım afişini çiziniz.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Forsa” metnine hazırlık yapmak amacıyla Ömer Seyfettin’in farklı bir hikâyesini okuyunuz.

5. Sınıf türkçe ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın