6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

Bir keresinde Allah Resulü (s.a.v.) ashabına namazı eksik kıldırmıştı. Ashab-ı kiramın bu durumu hatırlatması üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: “Ben de sizin gibi insanım. Siz nasıl unutuyorsanız ben de unuturum. Bu sebeple unutursam bana hatırlatınız.”
(Buhârî, Salât, 31; Nesâî, Sehv, 25-26.)

Yorumlayınız?

  • Cevap: Ben de sizlerden biriyim diyerek aslında insanların peygamberlerin de insan olduğu gerçeğini kabullenmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Hz. Muhammed de diğer peygamberler gibi insandır onun da bazı hataları gözden kaçıracağı şeyler elbet olacaktır.

Peygamberler insanlar arasından seçilmeyip meleklerden gönderilseydi neler olurdu? Beyin fırtınası yapınız.

  • Cevap: İnsanlar meleklerden korkup inanmasalar da inanıyor gibi yapabilirlerdi. Bunun yanında insanların kendilerinden biri olan birine inanıp onu takip etmeleri daha akla yatkın gelmektedir. Bundan dolayı meleklerin yerine insanların arasından gelmesi daha mantıklı gelmektedir.

Size haber getiren kişilerde hangi özellikleri ararsınız? Niçin?

  • Cevap: Onun güvenilir olup olmadığı, saygın biri olup olmadığı, haberi aldığı kaynağın neresi olduğu gibi özelliklere bakardım. Bu şekilde mesajın doğruluğu ve güvenirliliği artardı.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın