6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız.

Peygamberlerde sıdk özelliği olmasaydı insanlar onların vahiy getirdiğine, peygamber olduğuna ve dinle ilgili söylediklerine inanmazlardı.

  • Cevap:

Peygamberlerde emanet sıfatı olmasaydı: Peygamber olarak seçilmez kutsal kitap ona indirilmezdi.
Peygamberlerde tebliğ sıfatı olmasaydı: O aracı olarak seçilmez resul olarak gelmezdi.
Peygamberler fetanet sıfatına sahip olmasaydı: Akıllı ve zeki olmaları demektir ve peygamberler akıllı ve zeki olmasalardı Allah’ın dediği hiç bir şeyi anlayamazlardı ve bize de tebliğ yapamazlardı .
Peygamberler ismet sıfatına sahip olmasaydı: Temizlik ve emin olma özelliği olmasaydı insanlar bu kadar güvenmez elçi olarak seçilmeyebilirdi.

Bütün peygamberler Allah (c.c.) tarafından gönderilen elçiler olduğuna göre peygamberlerin ortak amacı ve mesajı ne olabilir?

  • Cevap:
  • İnsanları doğru yola çağırmak
  • Allah’ın varlığını hatırlatmak
  • İnsanları bu dünyadaki tehlikelere karşı uyarmak
  • İnsanları şeytana karşı uyarmak
  • İnsanları nefslerine yenilmemeleri için uyarmak

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın