6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

İlahi kitap kavramının ayrılmaz bir unsuru da vahiydir. Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir.
Dinî bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir.

İlahi vahiy bizlere hangi konularda bilgi verir?

  • Cevap: Bizlere bu dünyada nasıl davranmamız gerektiği bizlerin Şeytanın oyunlarına ve bizi düşürmek istediği tuzaklara düşmememiz gerektiği konularında yol gösterirler. Bundan dolayı ilahi vahiyler bizlerin öte dünya adına yapacağımız eylemlerimiz için aydınlatıcı yoldur.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın