6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

1. Yüce Allah (c.c.), peygamberleri neden insanlar arasından seçmiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: Allah’ın insanlara elçi olarak gönderdiği Peygamberlerini yine insanlar arasından seçmesi, onların insanlara her hususta rehberlik, örneklik, mürşitlik yapabilmeleri içindir. Peygamberler melekler arasından gönderilseydi, hiç şüphesiz bu netice alınamazdı. İnsana en iyi rehberliği, yine insanın yapabileceği açık bir gerçektir.

2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.

  • Cevap:

a. Sıdk: Bütün peygamberler, sözlerinde sadıktır, yani doğrudur.
b. Emanet: Peygamberler emanete asla hıyanet etmezler.
c. Tebliğ:  Peygamberler, Allah u tealanın emir ve yasaklarını ümmetlerine bildirirler
d. Fetanet:  Bütün Peygamberler, diğer insanlardan daha akıllıdır.
e. İsmet: Peygamberlerin hepsi, büyük ve küçük, bütün günahlardan uzaktırlar.

  • Cevap:

3. İlahi vahiylerin insanlığa getirdiği ortak mesajlar nelerdir? Anlatınız.

4. Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

Tevrat: Musa Zebur: Davut İncil: İsa Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v.)

5. Asr suresinde nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.

  • Cevap: Asr suresi, Mekke-i mükerremede nazil oldu (indi). Üç ayettir. Surede insanların zararda oldukları, bu kötü durumdan kimlerin kurtulacakları haber veriliyor.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın (c.c.) insanlara vahiy göndermesinin sebepleri arasında gösterilemez?
A) Sadece kendisine ibadet edileceğini öğretmek
B) İnsanların uzun ömür sürmesini sağlamak
C) Ölümden sonraki hayat hakkında onları bilgilendirmek
D) Kullarına kendini tanıtmak

  • Cevap: B

7. I. Elçi
II. Haberci
III. Melek
IV. Haber getiren
Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

  • Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
A) Hud (a.s.)
B) Salih (a.s.)
C) Yakup (a.s.)
D) Şit (a.s.)

  • Cevap: D

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın