6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlikle görevlendirilmesi ne zaman ve nasıl olmuştur? Araştırıp öğreniniz.

 • Cevap: Hz. Muhammed 610 yılının Ramazan ayında kadir Gecesinde hırkasına bürünüp Hira Mağarası’nda düşünmeye dalmış olduğu bir sırada, bir sesin kendisini ismi ile çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı; kimseyi göremedi. Bu sırada her tarafı ansızın bir nûr kaplamıştı; dayanamayıp bayıldı. Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği Cebrâil’i gördü. Melek O’na:
  -“Oku” Dedi. Hz. Muhammed (s.a.s.):
  -“Ben okuma bilmem”, diye cevap verdi. Melek, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıktı.
  -“Oku” diye emrini tekrarladı. Hz. Muhammed (s.a.s.) yine:
  -“Ben okuma bilmem…” cevâbını verdi. Melek emrini tekrarlayıp üçüncü defa Hz. Peygamber (s.a.s.)’i sıktıktan sonra Alak Sûresi’nin ilk beş âyetini okudu.
  “Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı ‘alak’tan (aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku, kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini belleten Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.” (Alak Sûresi, 1-5).

2. Alâk suresinin ilk beş ayetinin anlamını bir Kur’an mealinden bulup yazınız.

 • Cevap:
  1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2- O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
  3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
  4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
  5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

3. Peygamberimiz (s.a.v.), İslam davetinin ilk yıllarında ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Araştırınız.

 • Cevap: Hz. Muhammed, islami ilk önce yakın çevresinden başlamıştır anlatmaya. Daha sonra ayet inip Islam’ı apaçık şekilde anlatmasını söylenmiştir.
  Peygamberimiz, İslamı anlattiğında ona çok kötü davrandılar. Gittiği yollara dikenler yerleştirdiler. Ona inanmadılar alay etiler. Müsluman olanların canını aldılar. Mallarını çaldılar. Onu taşladılar. Ona rağmen Peygamberimiz asla vazgeçmedi.

4. Hicret, muhacir, ensar, Veda Haccı ve Veda Hutbesi ne demektir? Araştırınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

 • CevapHicret; Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine verilen ad.
  Muhacir; Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara verilen ad.
  Ensar; Mekke’den Medine’ye hicret eden Medine’li Müslümanlara verilen ad.
  Suffe; Medine’de bulunan Mescid-i Nebî etrafındaki odalara verilen isim.
  Ashab-ı Suffe; Mescid-i Nebevi’in yanında odada kalan ilim ve ibâdetle meşgul olan sahâbîlere verilen isim.
  Veda Hutbesi; Hz. Peygamberin veda haccında yapmış olduğu hutbeye verilen ad.
  Veda Haccı; Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu ilk ve son haccı.

5. Mescid-i Nebi’nin ne zaman ve ne amaçla yapıldığını araştırınız.

 • Cevap: Peygamber (a.s.), kırk yaşında peygamber olmuştur. Peygamberliğinin ilk on yılını Mekke’de tebliğ yaparak geçirmiştir. Mekkeli Müşrikler Peygamber (a.s.)’ın tebliğ yapmasına engel olmaya çalıştılar. Her fırsatta O’na ve O’nun etrafındakilere eziyetler ettiler. En sonunda O’na öldürmek kastıyla saldırmak için plan yaptılar. Uygulama aşamasına geçmeden Peygamber (a.s.) yanındakilerin selameti için Mekke’den Medine’ye hicret etti.Medine’ye hicretin gerçekleşmesinin ardından muhacirleri karşılayan ensar oldu. Ensar ve muhacirler İslam’ın hızla yayılması için birlikte hareket ettiler. Medine’de Mescid-i Nebi, hicretten hemen sonra inşa edildi. Peygamber (a.s.) bütün görüşmelerini ve tebliğlerini burada yaptı. Namazlarını cemaatle burada kıldı. Savaş kararlarını burada verip buradan hareket etti.

6. Nasr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.

 • Cevap:Okunuşu
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- İzâ câe nasrullahi velfeth
  2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
  3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâAnlamı
  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
  1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
  2- insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
  3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın