6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

İlk indirilen ayetlerde hangi hususların vurgulandığını belirleyip aşağıdaki ifadelerin karşısındaki uygun bölüme “X” işareti koyunuz.

İlk Ayetlerdeki Vurgular Evet Hayır

Allah’ın (c.c.) yaratıcılığı (X)
Kur’an’ın son ilahi kitap olduğu (X)
Öğrenmenin ve bilginin önemli olduğu (X)
İbadetlerin önemli olduğu (X)
Allah’ın (c.c.) kerem sahibi olduğu (X)
İnsana bilmediklerinin öğretildiği (X)
Ahirete imanın önemi ()
Okumaya Allah’ın (c.c.) adıyla başlamak gerektiği (X)
İnsanın alaktan yaratıldığı ()

  • Cevap:

Sizin yakın çevreniz kimlerden oluşur? “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yakın çevresi” denince aklınıza kimler geliyor?

  • Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın