6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

Ensar: Hicret sırasında Hz. Peygamber’e (s.a.v) ve Mekke’den Medine’ye hicret eden diğer Müslümanla- ra kucak açıp onları misafir eden; beslenme, barınma ihtiyaçlarını gideren ve farklı bir yaşamın kurulabilmesinde onlara yardımcı olan ve sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşan Medineli Müslümanlara denir. Muhacir: İslam dinini Kur’an-ı Kerim’in emrettiği gibi yaşamak, Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak ve din, can, namus, akıl ve soy emniyetini sağlayıp her türlü tehlikeden korunmak amacıyla Mekke’den Medine’ye hicret eden Hz. Muhammed (s.a.v.) ve arkadaşlarına denir.
MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s. 76,243.

Toplumsal barışın gerçekleşmesi için nelere özen gösterilmesi gerekir?

  • Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın