6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

Nasr suresini ezbere biliyor musunuz? Biliyorsanız ne zaman ve kimden öğrendiniz?

  • Cevap:  Evet biliyorum Nasr suresini bana babam öğretti.

Hamd, tesbih ve mağfiret kavramlarının anlamlarını sözlüklerden araştırınız. Allah’a (c.c.) hamdetmek ne demektir?

  • Cevap:
    Hamd: Övmek, razı olmak, hakkını ödemek ve teşekkür etmek anlamındaki “h-m-d” kökünden gelen tahmîd kavramı sözlükte; tekrar tekrar övmek, “el-hamdü lillah” demek, Allah’ı çok övmek demektir.
    Tesbih: Yüzmek, akmak, gitmek, bir işi bitirmek, geçimi için çalışıp çabalamak, koşuşturmak, uyumak, sakınmak, dinlemek, yeri kazmak ve çok söz söylemek anlamlarındaki “s-b-h” kökünden türeyen tesbih kavramı, din ıstılahı olarak; “Sübhanallah” (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim) demek ve namaz kılmak” anlamına gelir.
    Mağfiret: Allah’ın kulun hata ve günahlarını örtmesi, ona azap etmemesi, günahlarını bağışlaması anlamına gelir.

Allah’a (c.c.) hamdetmek ne demektir?
Allah’a hamd etmek, Allah’u Teala’dan geldiğini itiraf etmek, onunla Allah rızası için güzel amellerde bulunmak ve o nimete Allah’tan başkasını ortak koşmamaktır.

Allah’ı (c.c.) tesbih etmek hangi yollarla yapılabilir?

  • Cevap: Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allah’u Ekber diyerek, namaz kılarak, dua ederek tesbih edebiliriz.

Allah’tan (c.c.) niçin mağfiret dilemeliyiz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

  • Cevap: İnsan olarak bizler günah işlemeye müsaitiz. İşlediğimiz veya işleyeceğimiz bütün günahların bağışlanması için Allah’tan mağfiret dilemeliyiz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın