6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

“Kıssa” ne demektir?

  • Cevap:

Kıssanın Kelime Anlamı Nedir?
Kıssa kısaca hikaye demektir. Kur’an kıssaları denildiği zaman , Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlarla ilgili ibret ve öğüt veren hikayeler anlaşılır.

Kıssa Nedir?

Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek, onlara güzel huy ve ahlak kazandırmak için, öğütlerini değişik biçimlerde anlatmıştır. Kur’an-ı kerim’deki kıssalar, onun öğütlerini daha ilgi çekici hale getirmiştir.

***********

“Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir.”
(Yusuf suresi, 111. ayet.)
“Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir.”
(Hûd suresi, 120. ayet.)
Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin ve milletlerin başından geçen olayların yani kıssaların anlatılmasının sebebi ne olabilir? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak tartışınız. 

  • Cevap: İnsanlar yaptıkları her yanlış davranış karşısında kendine ders çıkarmalıdır  ve bu sayede  insanlarda olan ibadet duygusu ortaya çıkar.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın