6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

“(Resulüm!) Kulumuz Eyüp’ü de an. O, Rabb’ine, ‘Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi.’ diye seslenmişti. ‘Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su!’ (dedik). Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyüp’ü sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah’a yönelirdi.”
(Sâd suresi, 41-44. ayetler.) Yorumlayınız. 

  • Cevap: Hangi zorluklar olursa olsun insan kendi için sabretmek zorundadır. Allah her zaman onun yanındadır .

Hz. Eyüp (a.s.) kıssasında en çok ilginizi çeken hususlar nelerdir? Söyleyiniz.

  • Cevap: Hz Eyüp ün başına gelen musibetlere rağmen isyan etmeyip sabretmesi ve sonunda mükafatını kazanmıştır.

Sabrın, güçlükleri ve olumsuzlukları aşmadaki önemi nedir? Hz. Eyüp (a.s.) kıssasından da faydalanarak açıklayınız.

  • Cevap: Sabır, İslam’ın en fazla değer ver­diği insani erdemlerdendir. Kur’an-ı Kerim’de yetmişten fazla yerde sabır anılmaktadır. Allah’ın kitabında sab­rın bu kadar üzerinde durulması, şüp­hesiz onun öneminin, Allah katında sandığımızdan çok değer taşımasının sonucudur.
    Sabır yalnız dinler tarafından değil, insanların ortaya koyduğu sistem­ler, felsefeler tarafından da bir erdem olarak kabul edilmiştir.
    Fakat sabrın önemini ve gerekli­liğim belirtmekte Müslümanlık kadar titizlik gösteren başka ne bir din ne bir felsefe vardır. Denebilir ki sabır hakkında İslam’ın söylediklerinden ve buyurduklarından daha üstün ve de­ğerli bir şey söylenmemiştir.
    Sabır her devirde insanoğlunun işine yaramıştır. Sabredenler her za­man kazançlı çıkmışlardır. Fakat in­sanın içinde bulunduğumuz çağ kadar sabra muhtaç olduğu bir çağ geçmemiştir. Yaşadığımız bu çağ çeşitli özel­liklerinden dolayı insanın sinirlerini yıpratan, tahammüllerini azaltan bir çağdır. Günümüzde tıbbın ısrarla üze­rinde durduğu stresler tamamen zamanımız şartlarının bir sonucudur.

Peygamberimiz’in (s.a.v.) doğduğu Mekke ile Kureyş kabilesi hakkında neler biliyorsunuz?

  • Cevap: Peygamberimizin doğduğu Mekke, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı, putlara tapıldığı, kabileler arasında çatışmaların olduğu, kan davalarının güdüldüğü, okumaya önem verilmeyen bir yerdi.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın