6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

9. Aşağıdakilerden hangisi dürüst insana yakışan bir davranıştır?
A) Verdiği sözde durmak B) Yalan söylemek C) Emanete ihanet etmek D) Hile yapmak

  • Cevap: A

10. I. Varlıklı bir insandı, çok sayıda mala, mülke ve geniş topraklara sahipti.
II. Allah (c.c.) tarafından birçok sıkıntı ve zorlukla imtihan edilmiştir.
III. Yaşadığı bela ve musibetlere dayanamayarak sıkıntı içinde vefat etmiştir.
IV. Yaşadığı sıkıntılar karşısında sabretmiş, Allah’a (c.c.) sığınıp ondan yardım dilemiştir.
Hz. Eyüp (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  • Cevap: B

11. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

sabır hayat kıssa ibadet iman tevhit

  • Cevap:

Kur’an-ı Kerim bizler için hidayet rehberidir ve tevhit kılavuzudur.
İslam’ın inanç esaslarının temelini ibadet oluşturur.
Allah (c.c.) emrettiği için ona sevgi, saygı ve tazim göstermek amacıyla Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan iş ve amellere sabır  denir.
 İman  olmadan yapılan iyiliklerin, güzel davranışların Allah (c.c.) katında bir değeri yoktur.
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan geçmiş yaşamış peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihî olaylara  hayat  denir.
Hz. Eyüp (a.s.)  kıssa  örneği olan ve Kur’an’da hakkında bilgi verilen peygamberlerden biridir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın