6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Aşağıda verilen üslü niceliklerin değerini hesaplayınız.

2. Aşağıda verilen çarpımları üslü nicelik olarak yazınız.

3. Aşağıda verilen sayıları, bir doğal sayının kuvvetleri şeklinde yazınız.
a) 1000 b) 64 c) 27 ç) 9

4. 107 sayısının sonunda kaç tane sıfır olduğunu sebebiyle birlikte belirtiniz.

5. 7’nin 7 katı ile 7’nin 2. kuvveti arasındaki farkın kaç olduğunu belirtiniz.

6. Aşağıda verilen sayıları 3’ün kuvveti olarak yazınız.

5n=125 değerini sağlayan n değerini bulunuz.

8. 166 ifadesinin değerini hesap makinesi yardımıyla bulunuz.

9. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

a) 2 • 2 • 2 = 32 b) 3-3-3-3 = 34 c) 5 • 5 = 25 ç) 7-7-7 = 73 fj d) 64 = 82 fj e) 32 = 162

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla