6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Sayfa 21, 22, 23 Hak ve Sorumluluklarımız Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Karşılaştığınız bir sorunu çözerken hangi yollara başvurursunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 • Cevap: Karşılaştığım soruna genelde yöntemim değişir. Ama genel olarak bir sorunu çözerken o sorun ile ilgili bilgimi kontrol ederim. Ardından o sorunun çözümü için gerekli kaynaklara başvururum. Sonra da çözüm için çalışmaya başlarım.

İnsanların doğdukları andan itibaren var olan hakları nelerdir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Yaşama hakkı, Sağlık hakkı, Barınma hakkı, eğitim hakkı

Sınıfa getirdiğiniz Anayasa kitapçığından Anayasa’mızın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” bölümünü inceleyiniz.

 • Cevap: ·Zorla çalıştırma yasağı: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 1·Kişi hürriyeti ve güvenliği: Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19)

  ·Özel hayatın gizliliği: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde: 20)

  ·Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21)

  ·Haberleşme hürriyeti: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 22)

  ·Yerleşme ve seyahat hürriyeti: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 23)

  ·Din ve vicdan hürriyeti; Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (madde: 24)

Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları bilen Atatürk Mahallesi sakinleri ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Yandaki metinde yer alan mahalle sakinlerinin sorunlarına haklar ve özgürlükler temelinde çözüm aradıkları söylenebilir mi? Neden? Açıklayınız.

 • Cevap: Kesinlikle söylenebilir. Dilekçe haklarını ve sorunlarını gerekli yerlere iletme haklarını kullanarak tamamen yasal bir şekilde haklarını aramışlardır.

Bütün insanların eşit haklara sahip olduğu düşünülerek Fotoğraf 1.3’teki baz istasyonunu kuran yetkili firmanın istasyonlarını istediği yere kurma özgürlüğüne sahip olduğu söylenebilir mi? Neden? Açıklayınız.

 • Cevap:  Hayır söylenemez. Çünkü kendi özgürlüğümüz ancak başkasının hayatını tehdit ederse orada son bulur. Firma yetkilileri kendi çıkarları için istedikleri yere baz istasyonu kurup insan sağlığını tehlikeye atamaz.

Söz konusu olayda insanlar, hangi hakları için, nasıl mücadele etmişlerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Yaşama hakları için mücadele etmişlerdir. Dilekçe haklarını kullanmışlardır. Yetkililere seslerini duyurmaya çalışmışlardır.

Baz istasyonlarını kuran yetkili firma görevlilerinin mahalle sakinlerine karşı olan sorumlulukları nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap: Onların yaşama haklarına saygı göstermeliler. Onların sağlık haklarına saygı gösterip insanlara zarar verecek girişimlerde bulunmamalılar.

Anayasa’mızın 56. maddesine göre, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.”

Sizce vatandaşların çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek için üstlenmesi gereken sorumluluklar nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çevreyi kirletmemeli
 • Çevreyi kirletenlere karşı sorumluluğunu yerine getirerek onları engellemeli
 • Kendi çıkarları için çevrede yaşayanların sağlığını tehlikeye atmamalılar

Vatandaşlar bu sorumluluklarını yerine getirirken nelere dikkat etmelidirler? Belirtiniz.

 • Cevap: Çevreye zarar vermemeli
 • Herkesle uyum içinde olmalı
 • Geleceği düşünerek gerekli tedbirleri almalı

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Bilgi edinme hakkını kişilerin özgürlükleri ve sorumlulukları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Bilgi edinme hakkı önemli bir haktır. İnsanın kendisi hakkındaki her türlü olay ve ya karar ile ilgili bilgi almaya hakkı vardır. Ancak bu şekilde huzur içinde yaşayabilir.

Siz bilgi edinme hakkınızı kullanarak yaşadığınız yerin valiliği, kaymakamlığı, belediyesi vb.nden hangi konu hakkında bilgi edinmek istersiniz? Neden? Söyleyiniz.

 • Cevap: Bu tür kurumların eğitim ve kültür alanında yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi edinmek isterdim.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın