6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Sayfa 27, 28 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgu cümlesidir?
A. Otobüs bir ulaşım aracıdır. B. En güzel çiçek güldür. C. En sevdiğim sanat dalı müziktir. D. Hayvanlar âlemi herkes için ilgi çekicidir.

  • Cevap: A

2. Özge tablodaki doğru ifadelere (✓) yanlış olanlara ise (X)sembolü çizdi.

Yaşadığım sorunları, haklarımı dikkate alarak çözmeye çalışırım. ()
Sorunlarım ile ilgili çözüm önerileri ararken başkalarının hak ve özgürlüklerini çiğ- nememeye dikkat ederim. ()
Sorunlarım karşısındaki çözümlerimin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasına özen gösteririm. ()
Yaşadığım sorunları çözmek için hiçbir zaman ilgili kurumlara başvuruda bulunmayı tercih etmem. ()

Buna göre Özge, tablonun kaç numaralı satırına uygun olmayan bir sembol çizmiştir?
A. I B. II C. III D. IV-II-V-III-I

  • Cevap: B

3. I. Konu ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması
II. Konuya ilişkin varsayımların oluşturulması
III. Konu ile ilgili hazırlanan metinlerin rapor hâline getirilmesi
IV. Konunun belirlenmesi
V. Konu ile ilgili yararlanılabilecek kaynakların belirlenmesi
Yukarıda karışık olarak verilen bilimsel araştırma basamakları hangi seçenekteki sıra ile uygulanmalıdır?
A. I-III-V-II-IV B. III – II -1 – IV- V C. IV-II – V-1 – III D. IV- II – V- III -1

  • Cevap: C

4. Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin bilinçli ve etkin vatandaşlar olarak yetişmesini sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dersin amaçlarından biri olamaz?
A. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını öğrenmesini sağlamak
B. Öğrencilerin demokratik uygulamaları fark etmelerini sağlamak
C. Öğrencilerin Türk kültürünü ve tarihini oluşturan öğeleri bilmesini sağlamak
D. Öğrencilerin sadece kendi dersleriyle ilgilenmelerini sağlamak

  • Cevap: D

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

(Y) 1. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumuna bağlı olarak çalışan bir kurumdur.
(D) 2. İnsanlar arasında değişiklik gösteren, kişiden kişiye değişebilen cümleler görüş cümleleridir.
(Y) 3. Yaşanan her olayın her zaman tek nedeni ve sonucu vardır.
(D) 4. Bilimsel araştırmalar sırasında kullanılan yazılı eserlerin kaynakçaları belirtilmelidir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

  • Cevap:

Ç. Aşağıdaki ifadelerin olgu mu, görüş mü olduğunu eşleştirme yaparak belirtiniz. (yanına yazınız)

olgu – görüş

  • Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın