6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 2. Ünite Yeryüzünde Yaşam Sayfa 39, 40, 41 Türkiye’de İklimler Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Ocak ayında İzmir’den yola çıkarak doğuya doğru yolculuk ettiğinizi hayal ediniz. Yolculuğa başladığınızda hava açık veya yağmurludur. Sıcaklık O °C’un üzerindedir. Doğu illerimize doğru gittikçe hava sıcaklığı azalır. O °C’un altına düşer. Yağmurun yerini kar alır. Hava olaylarında yaşanan bu değişimin nedenleri sizce neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: İzmir’den doğuya doğru yola çıkan biri Ocak ayında doğuya doğru gittikçe yükseltinin artması ve iklim çeşidinin değişmesi nedeniyle sıcaklık farklarının oluşmasıyla ve soğuk havayla karşılaşır. Kar yağışı, dolu yağışı, yağmur yağışı baş gösterir. Yükselti arttıkça kar ve don olayları artar. Sıcaklık da sıfırın altına düşer.

Ülkemiz, Ekvator çevresinde olsaydı ikliminde ne tür değişiklikler olurdu? Söyleyiniz.

 • Cevap: Ülkemiz ılıman kuşak coğrafyasında bulunmaktadır.Ilıman kuşak coğrafyasında ülkemizde üç iklim tipi görülmekte ve dört mevsim yaşanmaktadır. Ülkemizde buna bağlı olarak bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ve toprak özellikleri bakımından iklime göre şekillenmeler mevcuttur. Ülkemiz ekvator bölgesinde yer alsaydı, aşırı sıcak ve aşırı soğuk farkları oluşurdu.
 • Ekvator bölgesine güneş açıları sürekli olarak dik gelmektedir. buna bağlı olarak çöl ikliminin de sıkça görüldüğü bir bölge olarak ekvator ve çevresi aşırı sıcak ve kuraktır. Geceleri ise fırtınalı geçmekte aşırı sıcaklık farkları oluşmaktadır. Çöl iklimine göre tarım ve hayvancılık şimdiki gibi yapılamazdı. Aşırı sıcaklar ağaçları ve meyvelerini yakardı.

Harita 2.7’yi inceleyiniz. Ülkemizin hangi bölgelerinde hangi iklimlerin yaşandığını belirtiniz.

 • Cevap:  Türkiye’de üç farklı iklim çeşidi görülmektedir. Bu iklim çeşitleri dört mevsimin yaşanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal İklim Türkiye’de etkili olan iklim çeşitleridir. Karadeniz İkliminde dört mevsim yağış bulunur, bitki örtüsünü ormanlar oluşturur. Akdeniz İkliminde yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsünü makiler oluşturur. Karasal İklim yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsünü bozkırlar oluşturur

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Karaların ve suların ısınma farklılıklarının, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin iklimi üzerindeki etkileri sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde karaların farklı suların farklı zamanlarda soğuyup ısınması, karadan denize, denizden karaya hava akımlarının oluşmasında ve rüzgar çeşitlerinin meydana gelmesinde etkili olmaktadır.

Fotoğraf 2.10, 2.11,2.12, 2.13ve 2.14’ü dikkate alarak farklı bölgelerimizde farklı iklimler görülmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu söyleyiniz.

 • Cevap: Yükselti, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri gibi nedenlerden ülkemizin farklı bölgelerinde farklı iklim çeşitleri görülmektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Şekil 2.3’ü inceleyiniz. Şekilden yararlanarak hangi çıkarıma ulaşabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • Cevap:  Deniz seviyesinden itibaren yükselti arttıkça sıcaklık düşmektedir. Sıcaklık yükselti mesafesine göre düşüş göstermektedir.

Ülkemizin batısından doğusuna doğru gidildikçe ortalama yükselti artmaktadır. Bu durumun batıdan doğuya doğru gidildikçe iklim özelliklerinin değişmesindeki etkilerini tartışınız.

 • Cevap: Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığından iklim özellikleri de değişir. Sıcaklık farkları artar. Kar yağışları artar. Don olayları görülür. Yağışlar artar. Sıcaklık düşer.

Her iki fotoğraf da aynı dağ sırasına ait olmasına rağmen bitki örtüsündeki farklılığın nedeni sizce ne olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Bitki örtüsünün farklılığını iklim çeşitliliğidir

Dağ yamaçlarında, yükselti arttıkça bitki örtüsü dışında hangi coğrafi özellikler farklılık gösterir? Belirtiniz.

 • Cevap: Sıcaklık değişiklik gösterir, yeryüzü şekilleri değişilik gösterir, iklim özellikleri değişiklik gösterir

Atlaslarınızdaki Türkiye fiziki haritasından yararlanarak ülkemizin kuzey ve güney kıyıları boyunca uzanan dağ sıralarını inceleyiniz. Bu dağ sıralarının iklim üzerinde nasıl bir etki yapabileceğini söyleyiniz.

 • Cevap:  Kuzey ve Güney alanlarındaki sıra dağlar yamaç yağışlarının yaşanmasına ve iç ve dış bölgelerin iklim özelliklerinin farklılaşmasına, bitki örtüsünün ve yeryüzü şekillerinin farklılaşmasına neden olur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın