6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 4. Ünite Ülkemizin Kaynakları Sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Yaşadığınız çevrede hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

 • Cevap: Madencilik, Balıkçılık, Turizm, Tarım, Hayvancılık

Harita 4.1’i inceleyiniz. Haritaya göre ülkemizin ekonomisine yön veren doğal kaynaklarımızın neler olduğunu söyleyiniz.

 • Cevap: Denizler, Ormanlar, Göller, Dağlar, Ovalar.

Yakın çevrenizdeki insanlar geçimlerini hangi işleri yaparak sağlamaktadır? Söyleyiniz.

 • Cevap: Devlet sektöründe memurluk, esnaflık, çiftçi, hayvancılıkla uğraşanlar.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Yukarıdaki fotoğraflarda hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Belirtiniz.

 • Cevap: Ağır sanayi, Turizm, Liman İşletmeleri.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Bölgelerimizdeki toprakların kullanım amaçlarına göre dağılımını İnternetten her bölge için ayrı ayrı araştırınız. Elde ettiğiniz verileri hazırlayacağınız bir tablo üzerinde gösteriniz.

 • Cevap: Bu etkinliği sizlerin yapması gerekmektedir.

Şema 4.2’yi inceleyiniz. Yaşadığınız yerde hangi hayvancılık türü yapılmaktadır? Neden? Söyleyiniz.

 • Cevap: Büyükbaş hayvancılık çünkü otlaklar fazla, arıcılık, ormanlık araziler fazla, küçükbaş hayvancılık çünkü geniş araziler de var.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Harita 4.2’deki verilere göre hangi bölgelerimizin, hangi hayvan türleriyle ekonomiye daha çok kazanç sağlaması beklenir? Söyleyiniz.

 • Cevap: İç Anadolu: Koyun, keçi
 • Doğu Anadolu: Sığır, koyun
 • Güneydoğu Anadolu: Sığır, Koyun
 • Akdeniz: Koyun, keçi
 • Marmara: Sığır
 • Ege: Koyun, keçi
 • Karadeniz: Sığır

Tablo 4.2’deki verilere göre ipek böcekçiliği ülkemize hangi yıllarda daha çok kazanç sağlamış olabilir? Bu konudaki fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: 2009 ve 2206 da. Çünkü bu yıllarda elde edilen ürün daha fazladır.

Verilere göre ülkemizde hangi hayvancılık faaliyeti daha çok önemlidir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Sığır, koyun, kıl keçisi

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Orman alanlarının coğrafi bölgelere göre dağılımı hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Ülkemiz ormanları Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de fazla iken diğer bölgelerimizde çok azdır. Çünkü diğer bölgelerimizin iklim özellikleri ve yer şekilleri ormanlık araziler açısından uygun değil ve de ormanlar korunamamaktadır.

Gazete haberine göre ormanlarımızın gerekli tüketimi karşılayabildiği söylenebilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Hayır karşılamaktadır. Çünkü ne yazık ki bilinçsiz bir şekilde ormanlarımız yakacak vs diğer şeyler için bilinçsizce tahrip edilmekte ve de kesilmektedir.

Orman kaynaklarımızın bilinçli tüketilmesi için sizce hangi önlemler alınmalıdır? Sıralayınız.

 • Cevap: Öncelikle halk bilinçlendirilmeli, orman yasaları daha da sertleştirilmeli, caydırıcı olmalıdır. Bunun yanında kısa filmler çekilmeli broşürler dağıtılmalıdır.

Su kaynaklarımızın bilinçli kullanıldığını ve tüketildiğini söyleyebilir misiniz? Neden? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayır söyleyemeyiz. Çünkü yapılan barajlar ve hesler yüzünden sularımız kurutulmakta, bunun yanında sularımız kirletilmekte fabrika atıklarıyla dolmaktadır.

Araştırma: Yaşadığınız çevrede hangi doğal su kaynakları vardır? Bu kaynakların bölge ve ülke ekonomisine katkısı hangi yönlerdedir? Araştırınız.

 • Cevap: Nehirler, göller ve deniz var.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Yaşadığınız yer ve çevresinde herhangi bir maden işletmesi var mı? Varsa bu işletmelerden nasıl yararlanılıyor? Sınıf arkadaşlarınızla birlikte belirleyiniz.

 • Cevap: Var. Kömür madeni var. Buradan çıkarılan kömür hem fabrikalarda hem de vlerde ısınmak için kullanılmaktadır.

Yaşadığınız çevrede hangi sanayi faaliyetleri yer almaktadır? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız? Söyleyiniz.

 • Cevap: Kömür işletmeleri, sanayi kuruluşları, gıda fabrikaları, orman fabrikaları vardır. Çünkü hem kömür madeni çıkarılmakta hem de ormanlık alanlar fazladır.

Grafik 4.3 ülkemizdeki bazı sanayi kollarının ülke gelirleri içerisindeki yeri verilmiştir. Buna göre en fazla paya sahip olan sanayi kolları hangileridir? Sizce bunun nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Makine metal ve gıdadır. Çünkü inşaat sektörü çok yoğundur. Burada da bu işleri yapacak makine ve metallere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında nüfus kalabalık olduğu için de gıda sektörü gelişmiştir.

Ülkemiz, maden çeşitliliği ve rezervi bakımından zengin olmasına rağmen ülkemizde maden sanayisi istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bu durumun nedenleri sizce neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü gerekli sanayileşme yapılamamıştır. Bunun yanında teknolojik olarak istenen bilimsel gelişmeler yapılamamaktadır. Bu da alt yapı ve uzman kişilere yatırım yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Sizce tablodaki madenlerin işletilmesi, sanayimizin gelişmesine ne tür katkılar sağlar? Açıklayınız.

 • Cevap: Ham madde bakımından çok zengin olduğumuz bu alanlarda eğer ham madde olarak değil de işlendikten sonra ortaya çıkardığımız ürünleri satarsak hem ihracat açısından hem de yörenin kalkınması açısından büyük artılar sağlanmış olur.

Bor madeni ile ilgili olarak aşağıda verilen başlıkları ve dergi haberini okuyunuz. Bu başlıklarda ne anlatılmak istenmiştir? Belirtiniz.

 • Cevap: Bor madenin dünyada nerelerde olduğu. Ülkemizin bor madeni bakımından zengin olduğu, Bor madeninin nerelerde kullanıldığı,, gelecekte bor madeninin ne kadar büyük bir öneme sahip olacağı anlatılmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Grafik 4.4’e göre ülkemizin bor satışı ve brüt kârı ile ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • Cevap: Ülkemiz bor madenlerinden istediği karı sağlayamamaktadır.Çünkü ham madde olarak satmakta sonra da başkalarının işlediği bor madeninden üretilen araç gereçleri satın almaktadır. Bu da brüt kar ve net kar açısından istenilen düzeyde gelir elde edilememesine neden olmaktadır.

Grafik 4.5’i inceleyiniz. Grafik 4.5’te yer alan verilerden yararlanarak hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz? Belirtiniz.

 • Cevap: Bor madenini en çok Asya ve Avrupa ülkelerine sattığımız sonucu çıkmaktadır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın