6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

B) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar?
A) Tahta kaşık B) Altın yüzük C) Süt D) Silgi

2. Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır?
A) Su B) Demir C) Oksijen D) Zeytinyağı

3. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?
A) Isı B) Ses C) Işık D) Hava

4. Hangi hâl değişiminde madde taneciklerinin enerjisi artar?
A) Sıvıdan katiya
B) Gazdan sıvıya
C) Katidan sıvıya
D) Gazdan katiya

5. Şekildeki sistemde musluk açılıp piston itilerek helyum gazının tamamı hava bulunan kaba aktarılıyor. Buna göre;
I. Gazlar sıkıştırılabilir
II. Gazların hacmi yoktur.
III. Gazlar sıkıştırdığında kütleleri azalır.
Sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) YalnızI B) Yalnız II C) İve II D) II ve III

6. Yukarıdaki kaplarda eşit kütlelerdeki M maddesinin üç hâli bulunmaktadır. Buna göre;
I. Üç kaptaki tanecik sayısı da eşittir.
II. 1 ve 3. kaplardaki maddelerin hacimleri eşittir.
III. 3. kaptaki madde sıkıştırılabilir.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I ve III C) I ve II D) I, II ve III

  • Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın