6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

5. Öğrenciler yoğunlukları farklı cisimleri kullanarak yaptıkları deneyde aşağıdaki durumu gözlemliyorlar. Öğrenciler, bu gözleme dayalı olarak bazı genellemelerde bulunuyorlar. Sizce kimin yaptığı genelleme doğrudur. Niçin?

Cevap:

  1. Suzan: Hacmi küçük olan maddeler suda yüzer. (Yanlış)
  2. Nesrin: Hacmi büyük olan maddeler suda yüzer. (Yanlış)
  3. Naz: Maddelerin suda batması geometrik şekline bağlıdır. (Doğru)
  4. Emre: Yoğunluğu sudan büyük olan maddeler suda batar. (Doğru)

6. Buzun suda yüzmesinin canlılar için önemini örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Dünya üzerindeki denizler açısından çok önemlidir. Eğer bu özellik olmazsa, yani buz suyun üzerinde yüzmezse, Dünya üzerindeki suyun çok büyük bir bölümü tamamen donar, göllerde ve denizlerde hiçbir yaşam kalmazdı. Suyun yüzeyi ise 0°C’ye vararak donar. Ama sadece yüzey donmuştur. Yüzeyin altında kalan 4°C’lik bir su tabakası, balıkların ve diğer su canlılarının yaşamlarını sürdürmeleri için yeterlidir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın