6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

B) Aşağıdaki cümlelerin koyu yazılmış ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olacağını belirleyip cevabınızı çerçeve içine alınız.

1. Yoğunluk, birim hacmin kütlesidir / kuvvetidir.
2. Bir cismin hacmi sabitken kütlesi artırılırsa yoğunluğu azalır / artar.
3. Maddenin yoğunluğu hacmi kütlesine / kütlesi hacmine bölünerek bulunur.
4. Sudan daha yoğun / az yoğun maddeler suda batar.
5. Buz, yoğunluğu sudan daha az olduğu için suda yüzer / batar.

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aynı şişeden alınan zeytinyağı, eşit bölmelere ayrılmış 500 mL’lik özdeş beherlere konuluyor.
Beherlerdeki zeytinyağının kütlesi ve yoğunluğu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

2. X, Y ve Z maddelerinin kütle-hacim grafiği aşağıdaki gibidir.
Buna göre hangi madde ya da maddeler, yoğunluğu 1 g/mL olan sıvıya konulduğunda yüzer?
A) Yalnız Z B) Yalnız X C)XveY D)YveZ

  • Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın