6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi kablolarla yerleşim yerlerine iletilir. Elektrik enerjisini ileten kablolar nelerden yapılmıştır? Elektrik enerjisini ileten maddeler olduğu gibi iletmeyen maddeler de var mıdır?

  • Cevap: Saf su, tahta, plastik, şekerli su, seramik, lastik, hava, kağıt.  Kablo; yalıtkan bir madde ile kaplı metalik iletken bir teldir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın