6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

A) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

1. Yandaki tabloda Dünya, Güneş ve Ay’ın birbirine göre göreli büyüklükleri verilmiştir. Bu büyüklüklerden yararlanarak Dünya, Güneş ve Ay için bir model oluşturmanız isteniyor. Ay’ın 1 birimlik büyüklüğünü temsil edecek bir ölçek belirleyiniz. Örneğin 1 birimlik ölçeğiniz bir nohut tanesi olabilir. Bu durumda Dünya ve Güneş’in büyüklüğünü ne ile temsil edebilirsiniz? Niçin?

Cevap: Bu kavramları nohuta benzetirsek cevap aşağıdaki gibi olur.

  • Ay: Nohut
  • Dünya: 4 Nohut
  • Güneş: 400 Nohut

Sizce Caner’in sorusuna verilen cevaplardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

  • Cevap: Sadece Berk‘in vermiş olduğu cevap doğrudur. Güneş Dünya’dan, Dünya’da Ay’dan daha büyüktür.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın