6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

4. Aşağıdakilerden hangisi, Ay’ın kendi etrafındaki dönme ve Dünya etrafındaki dolanma sürelerinin eşit olmasıyla açıklanır?
A) Ay’ın Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması
B) Dünya’dan bakan bir kişinin Ay’ı küre şeklinde görmesi
C) Dünya’dan bakan bir kişinin Ay’ın daima aynı yüzünü görmesi
D) Ay’ın evrelerinin oluşması

5. Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Dünya’dan Ay’a baktığımızda Ay’ın her zaman aynı yüzünü görürüz.
II. Ay’ın kendi ışığı olsaydı her zaman bir bütün olarak görülebilirdi.
III. Ay kendi etrafındaki dönme ve Dünya etrafındaki dolanmasını aynı sürede tamamlar.
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

6. Can, meyveleri kullanarak şekildeki Dünya, Güneş ve Ay’ı temsil eden çalışmayı yapıyor. Öğretmeni, Çan’ın çalışmasında hata olduğunu ve bu hatayı düzeltmesini istiyor.
Can, aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa; çalışması Dünya, Güneş ve Ay’ı daha iyi temsil eder?
A) Bal kabağı ve üzüm tanesinin yerini değiştirmelidir.
B) Üzüm tanesiyle elmanın yerini değiştirmelidir.
C) Elmayla bal kabağının yerini değiştirmelidir.
D) Üzüm tanesini bal kabağının yanından alıp elmanın yanına getirmelidir.

C) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilginin doğru olması durumunda ifadenin başında yer alan kutucuğa D, yanlış olması durumunda Y yazınız. Yanlış olan bilginin doğru ifadesini alttaki satıra yazınız.

(D) 1. Ay’ın görünümünde düzenli olarak meydana gelen değişikliklere Ay’ın evreleri denir.
(D) 2. Ay, kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ve Dünya etrafındaki bir tam dolanımını yaklaşık 29 günde tamamlar.
(Y) 3. Dünya’dan bakan biri sürekli Ay’ın değişik yüzünü görür.
(Y) 4. Ay sadece kendi etrafında döner.
(D) 5. Ay’ın Dünya’ya dönük yüzü Güneş’ten ışık almıyorsa Ay, yeni ay evresinde olur.

  • Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın