6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tabloda hücrenin temel kısımları ve organelleri verilmiştir. Bitki ve hayvan hücrelerini benzerlik ve farklılıkları yönünden örnekteki gibi karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.

2. Hücre nedir? Tanımlayınız ve hücrenin temel kısımlarını çizerek gösteriniz.

3. Hücrelerin canlılığını sürdürebilmesi için nelere ihtiyacı vardır?

4. Organın dokudan farkı nedir?

5. Çok hücreli canlılarda sistemlere niçin ihtiyaç vardır?

6. Hücrenin ayrıntılı yapısının anlaşılmasında teknolojideki ilerlemelerin katkısı nasıl olmuştur? Örnek vererek açıklayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın