6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Aşağıda şekilleri verilen hücrelerin hangi canlı grubuna ait olduğunu, işaret edilen yapıların adlarını ve görevlerini noktalı yerlere yazınız.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. I. Sentriyollere sahip olma
II. Güneş ışığını kullanarak besin üretme
III. Hücre duvarı bulundurma
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hayvan hücrelerinde görülmez? A) YalnızI B) Yalnız III C I ve III D) II ve III

2. Aşağıdaki şekillerde insan vücuduna ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru adlandırılmıştır. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın