6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

3. Aşağıdaki tabloda hücre organellerinden bazıları ve bu organellerin görevleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Lizozom B) Mitokondri C) Ribozom D) Endoplazmik retikulum

  • Cevap: B

4. Kart oyununun oynandığı bir sınıfta, öğretmenin öğrencilerine okuduğu kartın ön yüzünde, hücrenin kısımlarından biriyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Kartın arka yüzündeki cevap hangi seçenekte verilmiştir?
A) Hücre duvarı B)Sitoplazma C) Çekirdek D) Koful

  • Cevap: C

5. I. Robert Brovvn bitki hücresinde çekirdeği keşfetti.
II. Robert Hooke hücreyi tanımladı.
III. Antonie van Leeuvvenhoek bakterileri gözlemledi.
IV. Matthias Schleiden ve Theodor Schvvan hücreyle igili temel düşünceyi ifade ettiler. Hücre ile ilgili yukarıda verilen bilimsel çalışmaların tarihsel süreci hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) IV-II – III -1 B) III – II -1 – IV C) II -1 – IV – III D) II – III-1-IV

  • Cevap: D

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın