6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Ses telleri aşağıdaki yapıların hangisinde bulunur?
A) Yutak B) Gırtlak C) Soluk borusu D) Bronş

  • Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi soluk verme sırasında dışarı atılır?
A) Karbondioksit B) Oksijen C) Helyum D) Amonyak

  • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarına karşı koruyucu bir önlem Yukarıdaki öğrenci hangi seçenekte yer alan soruya cevap vermiştir?
A) Akciğerlerin görevi nedir?
B) Diyaframın soluk alıp vermede görevi nedir?
C) Burnun soluk alıp vermede görevi nedir?
D) Soluk borusunun görevi nedir?

  • Cevap: C

4. Yukarıdaki öğrenci hangi seçenekte yer alan soruya cevap vermiştir?
A) Akciğerlerin görevi nedir?
B) Diyaframın soluk alıp vermede görevi nedir?
C) Burnun soluk alıp vermede görevi nedir?
D) Soluk borusunun görevi nedir?

  • Cevap: C

5. Hangi hastalık etkenine karşı antibiyotik kullanılabilir?
A) Virüs B) Polen C) Bakteri D) Mantar

  • Cevap: C

6. Öğrenciler, yandaki şekilde görülen solunum sistemi modelini yapmışlardır. Modelde işaretlenmiş K, L, M ve N’nin temsil ettiği yapı ya da organ hangi seçenekte yanlış eşleştirilmiştir?
A) K: Soluk borusu
B) L: Bronş
C) M: Akciğer
D) N: Göğüs kafesi

  • Cevap: D

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın