6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Aşağıdaki solunum sistemi yapı ve organlarıyla ilişkili iki şematik çizimi inceleyerek soruları cevaplayınız.

1. Hangisinin soluk alma ya da verme durumunu gösterdiğini noktalı yerlere yazınız.
• Soluk alma durumunu…………şekli göstermektedir.
• Soluk verme durumunu………………şekli göstermektedir.

2. İşaretlenmiş yapı ve organların adlarını yazınız.

3. Soluk alıp verme sırasında diyafram, göğüs kafesi ve akciğerlerde meydana gelen değişiklikleri tablodaki ilgili kutucuklara yazınız. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın