6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Kanda bulunan hücreler;
• Alyuvarlar,
• Akyuvarlar ve
• Kan pulcuklarıdır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki hücrelerin ortak özelliğidir?
A) Kırmızı kemik iliğinde üretilme
B) Oksijen taşıma
C) Çekirdekli olma
D) Pıhtılaşma

  • Cevap: A

2. I. Düzenli spor yapmak
II. Dengeli ve doğal beslenmek
III. Kilo kontrolüne dikkat etmek
Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yukarıdaki davranışlardan hangisini ya da hangilerini uygulamak gerekir?
A) Yalmzl B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: D

3. Cam tüpe alınan kan bir süre bekletildikten sonra plazmasından ayrılmıştır. Ayrılan kan plazmasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Besin B) Su C) Kan pulcuğu D) Atık madde

  • Cevap: C

4. I. Akciğer atardamarı
II. Alt ana toplardamar
III. Böbrek atardamarı
IV. Akciğer toplardamarı
Yukarıda verilen damarlardan hangisinde karbondioksitçe zengin kan bulunmaz? 
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV

  • Cevap: D

5. İnsan kanında bulunan akyuvarlar;
I. Mikroplara karşı vücudu savunma
II. Hücrelere oksijen taşıma
III. Enfeksiyon durumunda artma
olaylarından hangisini ya da hangilerini gerçekleştirmez?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) İve III D) II ve III

  • Cevap: A

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın