6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kuvveti gösterebilmek için kuvvetin hangi özelliklerinin bilinmesi gerekir?

 • Cevap: Kuvveti gösterebilmek için kuvvetin yönü, büyüklüğü ve doğrultusu gibi özelliklerini bilmek gerekir.

2. Bir cisme doğu-batı doğrultusunda, doğu yönünde ve 5 N büyüklüğünde bir kuvvet etki etmektedir. Bu kuvveti çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

3. Yandaki şekillere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız,
a) Cisimlere etki eden kuvvetleri çizerek gösteriniz.

 • Cevap: A şıkkı Doğu b kuzen c yerinde kalır d Doğu

b) Bu kuvvetlerin etkisinde cisimlerin hangi yönde ve doğrultuda hareket edeceğini nedenleriyle açıklayınız.

 • Cevap: A cismi=Doğu yönüne doğru hareket eder, Doğu-Batı doğrultusunda yer alır. Çünkü Doğu yönüne doğru 3+5=8N kuvvet uygulanır. 8>7 olduğu için cisim doğu yönünde ilerler.B cismi=Kuzey yönüne doğru hareket eder, Kuzey-Güney doğrultusunda yer alır. Çünkü kuzeye doğru 6N, güneye doğru 4N kuvvet uygulanmıştır. 6>4 olduğuna göre cisim kuzey yönüne doğru hareket edecektir.

  C cismi=5-5=0 olduğu için dengelenmiş kuvvettir, sabit kalır, hiç bir yöne doğru hareket etmez, doğrultusu yoktur.

  D cismi=Doğu yönüne doğru hareket eder, Doğu-Batı doğrultusunda yer alır. Zaten kuvvet tek taraflıdır, sadece doğu yönüne doğru çekme kuvveti uygulanmıştır. Dolayısıyla cisim doğu yönünde ilerler.

c) Hangi cisim ya da cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Niçin?

 • CevapDengelenmiş Kuvvet : Bir cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet 0 ise bu cisme etki eden kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan cisimler önceki hareketlerine aynı şekilde devam ederler. Cisim başlangıçta duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa sabit hızlı hareket etmeye devam eder. Kitaplıkta duran kitaplar, saatlerde bulunan saniyenin aynı hızda hareket etmesi vs dengelenmiş kuvvetlere örnek olarak verilebilir.Dengelenmemiş Kuvvet ise, Bir cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet 0 değil ise bu cisme etki eden kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olan cisimler ise ya hızını yada hareket yönünü değiştirirler. Durağa yaklaşan bir belediye otobüsü , havaya fırlatılan bir taş vs dengelenmemiş kuvvetlere örnek olarak verilebilir.

  Yukarıda anlatılanlar göz önüne alındığında,

  Sabit süratli bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın