6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

4. Aşağıdaki soruları şekle göre cevaplayınız.

a) Halat çekme oyununda kuvvetler dengelenmiş mi, dengelenmemiş midir? Niçin?

 • Cevap: Dengelenmemiş çünkü oyuncularının kilosuna bağlıdır.

b) Çocukların uyguladıkları kuvvetleri çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

c) Bileşke kuvveti çizerek gösteriniz. Bileşke kuvvetin yönünü ve doğrultusunu belirtiniz.

 • Cevap:

5. Ali ve Murat sandığı kendilerine doğru çekiyorlar. Ancak sandık hareket etmiyor. Bileşke kuvvet için ne söylenebilir? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.

 • Cevap: Eğer sandık hareket etmiyorsa o zaman bileşke kuvvet 0 dır ve Ali ve Murat aynı büyüklükte kuvvet uygulamışlardır. Ve biz buna “Dengelenmiş Kuvvet” deriz.

6. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin benzer ve farklı özelliklerini aşağıdaki Venn şemasına yazınız.

 • Cevap:

Dengelenmiş Kuvvetlerin Farklı Özellikleri

 1. Bileşke kuvvet 0’dır.
 2. Dengelenmiş kuvvet etkisindeki cisimler önceki hareketini yapmaya devam ederler.

Dengelenmemiş Kuvvetlerin Farklı Özellikleri

 1. Dengelenmemiş kuvvetin etkisindeki cisimler süratini veya hareket yönünü değiştirirler.
 2. Bileşkesi sıfırdan farklı bir değer alır.

Benzer Özellikleri

 1. Aynı doğrultuda ve zıt yönde etki eden kuvvetlerden oluşur.
 2. Birden fazla kuvvetten oluşur

7. Dağın tepesinden yuvarlanan bir kaya parçasına aşağı yönde 10 N, yukarı yönde 4 N’luk iki kuvvvet etki etmektedir.
a) Kaya parçasına etki eden kuvvetleri çizerek gösteriniz.

 • Cevap: Bileşke kuvvet 10-4. 6 dır.

b) Kaya parçasına etki eden bileşke kuvvet ne kadardır?

 • Cevap: 10 – 4 = 6 N Bileşke Kuvvet

c) Bileşke kuvvetin doğrultusu ve yönü nedir?

 • Cevap:  Kaya parçası aşağı doğru hareket eder.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın