6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

8.Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Çalışma Kitabı 85.Sayfa Cevapları

*Madde 17: Herkes, yaşama, maddî ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir:İnsanların en temel hakkı yaşama hakkıdır. Yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Ayrıca kişinin dokunulmazlık hakları vardır ve kendini geliştime hakkına da sahiptir.

*Madde 18: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz: İster devlet olsun ister kişiler olsun kimse istemediği bir işte çalıştılamaz. Kısacası angarya yasaklanmıştır.

*Madde 20: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir: Özel hayatın dokunulmazlığı güvence altına alınmıştır. Kişilerin özel alanlarına kastetmek suçtur. Devlet bile yasal izn almadan kişilerin özel ve aile hayatına dokunamaz.

*Madde 21: Kimsenin konutuna dokunulamaz: İnsanların özel yaşam alanları, evleri veya konutları mahremdir. Kimse dokunamaz.

*Madde 22: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır: Gözaltında olsa bile insanlar iletişim kurma hakkına sahiptir. Telefon dinleme veya haberleşmenin engellenmesi mümkün değildir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın