6. Sınıf Tuna Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

6. Sınıf Tuna Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Kış aylarında hava sıcaklığının bazı bölgelerde 0°C’un altına düşmesi nedeniyle doğada su üç farklı hâlde görülebilir. Su, bulutlarda gaz, donmuş bir gölün yüzeyinde katı, derinliklerinde ise sıvı hâlde bulunur. Buz tabakasının gölün yüzeyinde kalması sayesinde sudaki canlılar yaşamlarını sürdürebilir.
Maddenin hangi yapısal özellikleri, maddede değişimlere neden olur?

  • Cevap:Maddelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri maddede değişimlere neden olabilir. Maddenin iç yapısında ve dış yapısında meydana gelen değişiklikler dışarıdan etkilerle gerçekleşmektedir. Çürüme, yanma, yırtılma, parçalanma, kırılma, pörsüme, bozarma gibi durumlar maddede değişimlere neden olmaktadır.Maddenin katı, sıvı ve gaz gibi özellikleri yapısal özellikleridir. Hacim ve yoğunluk gibi özelliklerinin değişmesinde katı, sıvı ve gaz maddelerin hal değişimleri neden olmaktadır. Maddenin hal değiştirmesi, yapısındaki değişiklere bağlı olarak maddenin de değişmesine neden olur. Bu değişimler fiziksel değişimlerdir. Kimyasal değişimler ise, çürüme, ekşime, mayalanma, paslanma gibi değişimler olarak meydana gelmektedir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın