6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 3. Tema Biz ve Değerlerimiz Sayfa 137, 138, 139, 140 Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 3. Tema Biz ve Değerlerimiz Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 3. Tema Biz ve Değerlerimiz Sayfa 137, 138, 139, 140 Tema Değerlendirme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 137 Cevabı

A. Aşağıdaki metni okuyup verilen soruları yanıtlayınız.

Metinde yazarın anlattıkları gerçek midir? Yoksa gerçekmiş gibi mi kurgulanmıştır?

 • Cevap: Metinde yazarın anlattıkları gerçekmiş gibi kurgulanmıştır. .

Bunu nasıl anlarız?

 • Cevap: Bunu yazarın hayvanların niyet ve düşüncelerini bilmediği halde kendi hayal alemine göre yazmasından anlayabiliriz

Gerçek öykülerle, yazarların kurguladığı öyküleri nasıl ayırt ederiz?

 • Cevap: Gerçek dışı, hayal ürünü, hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan veya henüz mümkün olmamış olaylar kurgudur.

Öyküde anlatılanların kurgu olduğunu metindeki hangi ifadelerden anlıyoruz?

 • Cevap: “Geldiğim gün, bunlardan, abartısız yirmi kadarı, çepeçevre düzlüğe oturmuş, ön ayaklarını ay ışığına uzatıp ısınmaktaydı.” gibi ifadelerden öyküde anlatılanların kurgu olduğunu anlıyoruz.

B. Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerin geçtiği cümleleri işaretleyiniz. Cümleleri bir kez daha okuduktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. “Değirmen”ler ne işe yarar? Nasıl yerlerdir?

 • Cevap: Değirmenler buğday, mısır gibi bitkilerden un elde etmeye yararlar. Genellikle içlerinde çarklara bağlanmış büyük ve silindir şeklinde bir taş olur. Hayvan, su ya da rüzgar gücüyle bu taş döndürülür. Genelde değirmenlerin taştan duvarları olur.

2. “Kökü kurumak” deyimini hangi durumlarda kullanırız? Örnek verebilir misiniz?

 • Cevap: “Kökü kurumak” deyimini yok olan şeyler için kullanırız. Mesela çok istediğimiz bir ayakkabıyı hiçbir yerde bulamayınca “Sanki ayakkabının kökü kurudu.” gibi cümleler kurarız.

3. “Karargâh” ve “ordugâh” sözcükleri neyi çağrıştırmaktadır? Bu sözcüklerdeki “gâh” eki, sözcüklere nasıl bir anlam katmaktadır?

 • Cevap:  “Karargâh” ve “ordugâh” sözcükleri askerliği çağrıştırmaktadır. Bu sözcüklerdeki “gâh” eki, “yer” anlamı katmaktadır.

4. Tavşanlar, “fundalığa” kaçıştılarsa; fundalık nasıl bir yer olabilir? Funda nedir?

 • Cevap: Tavşanlar, “fundalığa” kaçıştılarsa; fundalık tavşanların saklanabileceği bir yer olabilir. Funda, alçak boylu, yaprak dökmeyen 500 kadar çalı türünün ortak adıdır.

5. Kurşun rengi, nasıl bir renktir? Hangi renklerin karışımı olabilir? Tarif edebilir misiniz?

 • Cevap: Kurşun rengi koyu gri bir renktir. Siyah ve beyaz rengin karışımı olabilir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 138 Cevabı

C. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Daha sonra bu şiire başlık bulup, bulduğunuz başlığın şiirin içeriği ile uyumunu değerlendiriniz.

 • Cevap: Küçük Zerdali Ağacım

Ç. Aşağıdaki masala iki cümle daha ekleyiniz. Daha sonra masala eklediğiniz cümlelerde geçen sözcükler üzerinde ek ve kök bilgisi çalışması yapınız.

Bir zamanlar huysuz mu huysuz bir kirpi varmış. En azından orman halkı onun huysuz olduğunu düşünürmüş. Çünkü sürekli surat asar, kiminle karşılaşsa hep yakınır, yanına kim gelirse gelsin hemen tostoparlak olur, kabarır, dikenlerini sivriltirmiş.

 • Cevap: Küçük Zerdali Ağacım

D. “Etkili ders çalışma” konulu bir yazma çalışması yapınız. Yazma süreciniz bir haftaya yayılacak. Süreçte şu konularda dikkatli olunuz.

YAZMA SÜRECİ:

• Konuyu belirleyiniz.
• Bu yazıda neyi, hangi görüşü savunacağınızı belirleyiniz (ana fikir).
• Konu hakkında araştırma yapınız (kütüphane ve çevrim içi kaynak tarama).
• Taslak metni oluşturmaya başlayınız.
• Taslak metnin ilk paragrafında amacınızı ifade ediniz.
• Kaynak taramasından elde ettiğiniz bilgileri taslak metinde kullanınız.
• Görüşlerinizi, gerekçeler oluşturarak destekleyiniz.
• Sonuç bölümünde savunduğunuz görüşü vurgulayınız.
• Metne bir başlık belirleyiniz.
• Yazdıklarınızı okuyup, gözden geçiriniz.

 • Cevap:
 • Bir zamanlar huysuz mu huysuz bir kirpi varmış. En azından orman halkı onun huysuz olduğunu düşünürmüş. Çünkü sürekli surat asar, kiminle karşılaşsa hep yakınır, yanına kim gelirse gelsin hemen tostoparlak olur, kabarır, dikenlerini sivriltirmiş.
 • Başkalarına duyduğu bu güvensizliğin nedeni, kendini bildi bileli orman halkından kimsenin ona iyi davranmamış olmasıymış. Aslında orman halkına sorsak, onlar bu durumu açıklayabilirlermiş.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 139 Cevabı

E. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?
A. Hiç şüphesiz bu niteliklerin hepsi bir kişide bulunmaz.
B. Böyle çocuklarda dikkat eksikliği görülür.
C. Ancak bir çocuğun kalem tutabilmesi için belli bir yaşa gelmesi gerekir.
D. Okuma, eğitimin temelidir.

 • Cevap: D

2. Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili olamaz?
A. Sevgi B. Barış C. Üstünlük D. Dostluk

 • Cevap: C

ŞİMDİ
3. Önemli işlerimizi ertelemeyi severiz. Bazılarımızda bu, tembellikten ve ihmalden çok mükemmellik aşkıdır. O işi önemine göre gerekli geniş zamana bırakırız. Yarını bugünden daima daha uygun varsaymaktan doğan bu masumluğun cezası o işin asla yapılamamasıdır.
Yaşadıkça anlarız ki ne yapmak istiyorsak, ne yapabileceksek şimdiden başlamalıyız. Ancak şimdiye hâkimiz. Çünkü hayat birbirinin peşi sıra geçen şimdilerin toplamıdır. Her kaybolan şimdi bir daha gelmemek üzere geçip gitmiştir.
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Öykü B. Deneme C. Masal D. Makale

 • Cevap: B

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 140 Cevabı

1. Bu kitabı ben de beğendim.1. Bu kitabı ben de beğendim.
2. Bizim mahallede herkes yardımsever.
3. Arka sokak da kazılacakmış.
4. Dosya arkadaşımda kalmış.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde “de” hâl ekini almış bir sözcük vardır?
A. 1 ve 2 B. 3 ve 4 C. 1 ve 3 D. 2 ve 4

 • Cevap: D

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hâl (durum) eklerinden birini almış bir sözcük yoktur?
A. Ninem, uzun uzun çocukluğunu anlattı.
B. Belediye park yapmak için çalışıyormuş.
C. Kadıncağız aylarca kızından haber alamadı.
D. Ufuk, kiraz ağacının tepesine kadar çıktı.

 • Cevap: B

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hâl eki almıştır?
A. Masayı bahçeye çıkaralım, diyorum.
B. Sanatçının hayatı hakkında pek bilgimiz yok.
C. Ünlü yazarın kitabı 5. baskısını yapacakmış.
D. Yine kalemi kaybolmuş.

 • Cevap: A

7. Aşağıdakilerden hangisinde, çoğul eki cümleye “yaklaşık” anlamı katmıştır?
A. Yarın teyzemlere gidelim.
B. Beyefendiler sizi bekliyorlar.
C. On yaşlarında bir çocuğu arıyormuş.
D. Babam gelince dünyalar benim oldu.

 • Cevap: C

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları nın Hepsi İçin Tıkla